Mobirise

        W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na
VIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY pt. Systemowe podejście w badaniach geograficznych, która odbędzie się w dniach  18–20 października 2019 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

        Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań młodych naukowców: doktorów, doktorantów, studentów, zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej, geologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego podejścia do badań nad przemianami środowiska geograficznego. Organizatorzy Konferencji przyjmują szeroką definicję środowiska geograficznego, która obejmuje współistnienie i interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działalnością człowieka, wynikającą z dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia szczególna uwaga zostanie poświęcona systemowemu podejściu do badań, w którym przedmiot badań traktuje się jako złożoną funkcjonalnie całość.
        VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy została objęta Honorowym Patronatem przez:
Polskie Towarzystwo Geograficzne,
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jego Magnificencji prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka,
Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ prof. dr hab. Bolesława Domańskiego.

Ważne daty

do 22 września 2019 r.
PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ!!!

Zgłaszanie uczestnictwa
Nadesłanie abstraktów wystąpień

do 22 września 2019 r.

Informacja o akceptacji wystąpień

do 30 września 2019 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej

18-20 października 2019 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

do 8 grudnia 2019 r.

Przesłanie artykułów do monografii "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii"

Komitet Naukowy


Prof. dr hab. Jerzy Bański – Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Bolesław Domański – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Marek Drewnik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Zygmunt Górka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Jacek Kozak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
Prof. dr hab. Daniela Szymańska – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
Dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Anna Michno, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Roman Szul, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Wojciech Szymański – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiZP PAN – Polska Akademia Nauk
Dr hab. Jolanta Święchowicz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Andrzej Zborowski, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Mirosław Żelazny, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komitet Organizacyjny


Łukasz Fiedeń (przewodniczący)
Agnieszka Świgost-Kapocsi (sekretarz)
Paweł Franczak
Paweł Krąż
Karolina-Listwan Franczak
Karolina Mostowik
Monika Sajdak
Maciej Siwka
Grzegorz Spytkowski
Dariusz Strzyżowski
Dorota Waluś
Michał Wolszczak

Partnerzy

Adres :
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7,
30-387 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Geografii i GeologiiWszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:

oknmb@uj.edu.pl