Uniwersytet JagiellońskiInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

 

 


      Koleżanki i Koledzy Doktoranci

Koleżanki i Koledzy Doktoranci, Dziękujemy Wam serdecznie za uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów w Krakowie. Mówić krótko byliście świetni!

Uprzejmie prosimy Was o opinię i słowa krytyki dotyczące organizacji konferencji w Krakowie. Chcielibyśmy przekazać Wasze głosy organizatorom kolejnej Konferencji, która odbędzie się w Warszawie.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Komitet Organizacyjny
 


PS. Gotowa jest już galeria zdjęć z Konferencji, jak również zbiór abstraktów w wersji www. Zachęcamy do zajrzenia na te strony!


Materiały (po)konferencyjne
  
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
Zbiór abstraktów wystąpień
PDF, 0.3 MB
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
Zdjęcia z konferencji
Galeria
 
Drugi komunikat
  
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
2. komunikat
PDF, 3.6 MB
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
informacje komunikacyjne
PDF, 88 kB
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów instrukcja wydawnicza
PDF, 0.2 MB
 
Pierwszy komunikat
  
Pierwszy Komunikat Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
1. komunikat
PDF, 1.1 MB
Druga Ogólnopolska Konferencja Geografów - Doktorantów
formularz zgoszenia
MSWord, 30 KB
 
© Komitet Organizacyjny 2. Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów | Uniwersytet Jagielloński