Kampus 600-lecia Odnowienia UJ


 

XVII OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
JĘZYK NAUK PRZYRODNICZYCH

Kraków, 24 września 2016 r.

 

REJESTRACJA ON-LINE

LOGOWANIE DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW

Organizatorem konferencji jest Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, przy współpracy z Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, Muzeum Geologicznym ING PAN, Wydawnictwem Nowa Era.

Informacje ogólne: Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych to doroczna konferencja, której ideą jest umożliwienie nauczycielom przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół, wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji przyrodniczej oraz poszerzenie wiedzy z tej tematyki. Forum jest organizowane od 2000 r. na wydziałach nauk przyrodniczych w ośrodkach akademickich w Polsce lub przy ich merytorycznym wsparciu w regionalnych ośrodkach metodycznych. Dotychczas odbyły się następujące konferencje: we Wrocławiu w 2000 r. i 2009 r., w Poznaniu w 2001 r. i 2010 r., w Lublinie w 2002 r., w Toruniu w 2003 r., w Olsztynie w 2004 r., w Kielcach w 2006 r., w Gdańsku w 2007 r., w Krakowie w 2008 r., w Łodzi w 2011 r., w Lesznie w 2012 r., w Opolu w 2013 r., w Szczecinie w 2014 r. i w Sosnowcu w 2005 i 2015 r.

Adresat konferencji: Zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii wszystkich poziomów nauczania, przedstawicieli środowisk akademickich (dydaktyków, teoretyków) i środowisk oświatowych (kadrę kształcącą nauczycieli), twórców programów i projektów edukacji przyrodniczej. Uczestnicy FORUM PRZYRODNIKÓW otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

Cel konferencji: Celem konferencji jest refleksja nad rolą języka w nauce i myśli.

W powszechnym przekonaniu język nauki cechuje obiektywizm i rzeczowość. Uczeni prowadzą dyskurs i porozumiewają się pomimo wielojęzyczności nauki. Zauważmy, że język pełni odmienną funkcję w rozwoju nauk o Ziemi, nauk matematycznych, w medycynie, teologii czy politologii. Matematycy myślą metaforami, a nie formułami, a przykładowo w naukach społecznych nazywanie jest zarazem kreowaniem rzeczywistości. Rewolucja naukowa spowodowała, że znaczenie wielu słów uległo zmianie (np. przestrzeń, energia, rzeczywistość), podczas gdy symbole językowe pozostały te same. Uproszczeń wymaga edukacja i popularyzowanie nauki. Uczniowie będący cyfrowymi tubylcami posługują się innym językiem niż ich edukatorzy. Pozyskiwanie sponsorów na badania naukowe wymaga języka perswazji. Media stosując manipulację językową oddziałuje na nasze zachowania np. w sferze wyborów żywności, postaw ekologicznych, zainteresowania odkryciami czy pseudonuką. Czy nie rodzi to błędów w myśleniu i rozumieniu otaczającego świata? Czy słowa ukazujące przyrodę wskazują ich odbiorcom to co prawdziwe, dobre i piękne?

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

Program spotkania:
8.30-9.30 rejestracja uczestników
9.30 powitanie oraz występ słowno-muzyczny Teatru Jednego Rapsoda
 
10.00 Im dalej w las, tym więcej drzew: jak współczesne mapy przedstawiają rozmieszczenie lasów?
prof. dr hab. Jacek Kozak (Uniwersytet Jagielloński)
10.25 Artefakty w komunikacji naukowej
prof. dr hab. Katarzyna Potyrała (Uniwersytet Pedagogiczny)
10.50 Słownictwo naukowe a szkolne w przedmiotach przyrodniczych
prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 
11.15 – 11.45 przerwa
 
11.45 Symetria w przyrodzie i sztuce
prof. dr hab. Piotr Zieliński (Instytut Fizyki Jądrowej)
12.10 Definiowanie pojęć przyrodniczych (w ujęciu kognitywistycznym)
dr hab. Małgorzata Nodzyńska (Uniwersytet Pedagogiczny)
12.35 Czy mapy kłamią? – wizualizacja danych przestrzennych
dr Małgorzata Luc (Uniwersytet Jagielloński)
 
13-14 obiad
 
14 – 16.00 zwiedzanie Muzeum Centrum Edukacji Przyrodniczej, pokaz pozyskiwania danych przyrodniczych z zastosowaniem technologii cyfrowych (dron, nawigacja satelitarna GNSS, dalmierz laserowy), zwiedzanie laboratoriów w IGiGP UJ
17.00 wycieczka „Kamienny Kraków” połączona ze zwiedzaniem Muzeum Geologicznego, spotkanie pod Wawelem, ul. Grodzka 64
19.45 wejście do Muzeum Podziemia Rynku (dla zarejestrowanych osób)

Miejsce obrad: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, ul. Gronostajowa 7, www.geo.uj.edu.pl

 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Warunki udziału: Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł (przerwa kawowa, obiad, materiały konferencyjne, certyfikat). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce „Kamienny Kraków” jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w elektronicznym formularzu. Osoby, które chciałaby zwiedzać Muzeum Podziemia Rynku w sobotę o godz.19.45 lub w niedzielę o godz.10.15 proszone są o zaznaczenie odpowiedniej opcji w elektronicznym formularzu celem rezerwacji miejsca przez organizatorów Forum (wstęp płatny indywidualnie).

REJESTRACJA ON-LINE

Uczestnicy konferencji rezerwują nocleg we własnym zakresie. Przyjezdnym z daleka proponujemy następujące hotele: Panorama, Start oraz hotele studenckie

.

Konferencję organizuje zespół pod kierunkiem dr Małgorzaty Pietrzak. U niej można uzyskać informacje bieżące pod adresem m.pietrzak@geo.uj.edu.pl

Wycieczka "Kamienny Kraków", Muzeum Geologiczne ING PAN