Zaproszenie

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego mają zaszczyt zaprosić na Sesję poświęconą Pamięci Pani Profesor Ireny Dynowskiej w 15. rocznicę śmierci.

Sesja odbędzie się 15 października (piątek) 2010 r. w godz. 11.00-15.00 w sali wykładowej im. Wincentego Pola w dawnym budynku Instytutu Geografii UJ, przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie.

Program Sesji

11.00 - Powitanie Uczestników

11.10 -11.30 - Przedstawienie sylwetki Prof. dr hab. Ireny Dynowskiej

11.30 - 12.00 - Działalność naukowa

12.00 - 12.30 - Działalność dydaktyczna i organizacyjna

12.30 - 13.30 - Przerwa kawowa

13.30 - 15.00 - Wspomnienia Uczestników

15.00 - Zamknięcie Sesji

Osoby zainteresowane udziałem w sesji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 września br. na adres:
mgr Maria Baścik, Zakład Hydrologii IGiGP UJ,
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków,
tel. 12 664-52-75; e-mail: m.bascik@geo.uj.edu.pl

Uczestników pragnących podzielić się wspomnieniami o Pani Profesor - prosimy o wcześniejsze zasygnalizowanie tego organizatorom.

Przewodnicząca Komisji Hydrologicznej PTG
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

Kierownik Zakładu Hydrologii IGiGP UJ
Prof. dr hab. Wojciech Chełmicki