Ostatnia aktualizacja: 2020-10-08

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zbiory Kartograficzne

30-387 Kraków, ul Gronostajowa 7

http://denali.geo.uj.edu.pl/zbiory.html

Kierownik:
dr Mateusz Troll

© IGiGP UJ "2021"