Ostatnia aktualizacja: 2021-09-06

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.zrr.edu.pl

Kierownik:
prof. dr hab. Boleslaw Domański

Pracownicy:
dr Anna Avdiushchenko
dr Jarosław Działek
dr Robert Guzik
dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ
dr Arkadiusz Kocaj
dr Lidia Luchter
dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ
dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
dr hab. Michał Paszkowski

Doktoranci:
mgr Karolina Anielska
mgr Marek Ciechowski
mgr Patryk Dunal
mgr Łukasz Fiedeń
mgr Marek Grochowicz
mgr Aleksandra Krawczyk
mgr Tomasz Kwiatkowski
mgr Karolina Listwan-Franczak
mgr Karolina Małochleb
mgr Magdalena Miśkowiec
mgr Grzegorz Smułek
mgr Łukasz Sykała
mgr Agnieszka Świgost-Kapocsi
mgr Agata Warchalska-Troll
mgr Michał Wolszczak
mgr Daniel Štraub

Pracownicy emerytowani:
dr Lidia Luchter
dr hab. Michał Paszkowski

© IGiGP UJ "2021"