Ostatnia aktualizacja: 2020-10-08

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.gleby.geo.uj.edu.pl

Kierownik:
prof. dr hab. Marek Drewnik

Pracownicy:
dr Łukasz Musielok
dr hab. Wojciech Szymański

Doktoranci:
mgr Anna Bartos
mgr Magdalena Gus-Stolarczyk
mgr Mateusz Stolarczyk
mgr Anna Zielonka

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Stefan Skiba

© IGiGP UJ "2021"