Ostatnia aktualizacja: 2021-09-06

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Pracownia Geografii Religii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Pracownicy:
dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ
dr Justyna Liro
dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ

Doktoranci:
mgr Bogna Matuszewska-Sulima
mgr Krzysztof Mazur
mgr Maciej Trojnar

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Antoni Jackowski

© IGiGP UJ "2021"