Ostatnia aktualizacja: 2021-09-06

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://denali.geo.uj.edu.pl/glor/

Kierownik:
dr hab. Andrzej Zborowski, prof. UJ

Pracownicy:
dr Jadwiga Gałka
dr Katarzyna Gorczyca
prof. dr hab. Zygmunt Górka
dr Arkadiusz Kołoś
dr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk
dr Jakub Taczanowski

Doktoranci:
mgr Paweł Godzina
mgr Anna Hulicka
mgr Bogdan Janik
mgr Tomasz Kaszycki
mgr Diana Konował
mgr Krzysztof Kowalczyk
mgr Sebastian Książkiewicz
mgr Ewelina Kubaśka
mgr Radosław Linkowski
mgr Sylwia Łękawska
mgr Anna Łobodzińska
mgr Agata Łyszczarz
mgr Marcelin Makowski
mgr Joanna Nowak
mgr Monika Panecka-Niepsuj
mgr Anna Płoskoń
mgr Łukasz Żuraw

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Zygmunt Górka
prof. dr hab. Czesław Guzik
prof. dr hab. Adam Jelonek
dr hab. Maria Soja

© IGiGP UJ "2021"