Ostatnia aktualizacja: 2021-09-06

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Pracownia Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://denali.geo.uj.edu.pl/zgf/

Pracownicy:
dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ
mgr Michał Jakiel
dr Agnieszka Nowak-Olejnik
mgr Marcin Rechciński
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

Doktoranci:
mgr Anna Cygankiewicz
mgr Natalia Tokarczyk
mgr Edward Wlazło
mgr Tomasz Zając

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Krystyna German

© IGiGP UJ "2021"