Ostatnia aktualizacja: 2021-09-06

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Wszyscy pracownicy
Pracownicy emerytowani
Profesorowie tytularni
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Doktoranci


Pracownia Geografii Fizycznej


30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

Kierownik: dr hab. Andrzej Zborowski
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zakład Geomorfologii

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Pracownia Gleboznawstwa i Geografii Gleb


30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Kierownik: dr hab. Mirosław Mika
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zakład Hydrologii

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Żelazny
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zakład Klimatologii

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zakład Rozwoju Regionalnego

Kierownik: prof. dr hab. Boleslaw Domański
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kozak
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Pracownia Geografii Religii


30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Pracownia Wydawnicza

Kierownik: mgr Małgorzata Ciemborowicz
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zbiory Kartograficzne

Kierownik: dr Mateusz Troll
30-387 Kraków, ul Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Żelazny
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zobacz również: Informator IGiGP UJ.

© IGiGP UJ "2021"