Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.15

Phone +48/12-664-5259

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
W lipcu i sierpniu 2019 r. zapraszam na konsultacje w środy, w godzinach 10.15-11.15 (pokój 2.15). Inne terminy spotkań możliwe po uzgodnieniu mailowym.

© IGiGP UJ "2020"