Ostatnia aktualizacja: 2021-09-21

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Irina Blazhevich

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.15

Phone +48/12-664-5295

KopertaMail

© IGiGP UJ "2021"