Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

prof. dr hab. Czesław Guzik

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

© IGiGP UJ "2021"