Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr inż. Mateusz Sobucki

Stanowisko: otwarty przewód doktorski; specjalista inżynieryjno-techniczny

Zakład Geomorfologii

Laboratoria IGiGP

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 0.37

Phone +48/12-664-5444

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
Po uzgodnieniu przez e-mail.

© IGiGP UJ "2020"