Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Dominik Kaim

Stanowisko: adiunkt

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.41

Phone +48/12-664-5323

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-04-24.

Konsultacje:
Konsultacje online poprzez MS Teams:

środa: 13.00 - 14.00

W innych terminach/z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji konsultacje możliwe po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową.

 

© IGiGP UJ "2020"