Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr hab. Małgorzata Luc

Stanowisko: adiunkt

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.35

Phone +48/12-664-5322

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-05-19.

Konsultacje:
W sprawie konsultacji proszę o kontakt na Skype: go.sia.home77@gmail.com
lub mail:
malgorzata.luc@uj.edu.pl

 

geoinformatyka, badania krajobrazowe, zmiany użytkowania ziemi

© IGiGP UJ "2020"