Last update: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet
Publishing
Staff

mgr Łukasz Jelonkiewicz

Position: laborant, otwarty przewód

Hydrochemical Laboratory

Department of Hydrology

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 0.24

Phone +48/12-664-5248

Phone+48/12-664-5432

KopertaMail

Information updated: 2019-10-16.

Tutorial:
środa 11.00 - 12.00

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne, p. 0.24

 

Analityka środowiskowa, biosensoryka, toksykologia, wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

© IGiGP UJ "2020"