Last update: 2021-09-21

STRONA GŁÓWNA
Extranet
Publishing
Staff

Zdjęcie pracowikaprof. dr hab. Mirosław Żelazny

Position: profesor

Function: kierownik zakładu, kierownik laboratorium

Department of Hydrology

Hydrochemical Laboratory

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.32

Phone +48/12-664-5276

KopertaMail

Information updated: 2020-02-22.

Tutorial:
wtorek: 11:10-12:10
czwartek: 12:00-13:30

pok. 2.32

News

2021-09-03: Kurs Właściwości fizyczne i chemiczne wód (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

© IGiGP UJ "2021"