Ostatnia aktualizacja: 2021-09-21

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr hab. Janusz Siwek

Stanowisko: adiunkt

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.35

Phone +48/12-664-5277

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2021-09-09.

Konsultacje:
Wtorek: 11:00 - 12:00
Czwartek: 11:00 - 12:00

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej na platformie MS Teams po uprzednim umówieniu się drogą mailową.

 

Zainteresowania badawcze:
Antropogeniczne przemiany stosunków wodnych, hydrochemia, procesy hydrologiczne w zlewni, źródła, jakość wód podziemnych, zastosowanie GIS w hydrologii.

Wykaz publikacji:
http://www.hydro.geo.uj.edu.pl/~j.siwek
oraz
ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Janusz_Siwek
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1636-1524
Publon: http://publons.com/researcher/1400191/janusz-siwek

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/browse?value=Siwek%2C+Janusz+%5BSAP11116704%5D&type=author&sort_by=2&order=DESC&rpp=20&update=Aktualizuj&view=mod2&

© IGiGP UJ "2021"