Ostatnia aktualizacja: 2021-03-30

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Małgorzata Pietrzak

Stanowisko: st. wykładowca

Dydaktyka geografii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19

Phone +48/12-664-5298

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2021-02-22.

Konsultacje:
Konsultacje:
konsultacje z czwartku 25.02. są wyjątkowo przeniesione na środę 24.02 po godz.16.45 w IGiGP
Adres mailowy: malgorzata.pietrzak@uj.edu.pl

 

W przypadku skierowań na praktyki, omawiania przebiegu praktyk oraz zaliczenia kursu dydaktyki proszę umawiać się na indywidualne spotkanie.
Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk.
Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
Informuję, że podczas konsultacji udzielam rad i wskazówek, wyjaśniam, wyrażam opinie.
Podczas konsultacji nie prowadzę indywidualnego nauczania.

© IGiGP UJ "2021"