Ostatnia aktualizacja: 2021-09-21

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Małgorzata Pietrzak

Stanowisko: st. wykładowca

Dydaktyka geografii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19

Phone +48/12-664-5298

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2021-08-25.

Konsultacje:
Konsultacje:
24, 26, 30.08 oraz 2, 6, 8.09.godz. 11-13
malgorzata.pietrzak@uj.edu.pl

 

Z uwagi na dwutygodniową procedurę formalizowania umów z nauczycielami, w tym roku szkolnym nie ma już możliwości odbywania praktyk. Proszę przeznaczyć wrzesień 2021 na ich wykonanie. Skierowania będę wydawać w pierwszej połowie czerwca.

W przypadku skierowań na praktyki, omawiania przebiegu praktyk oraz zaliczenia kursu dydaktyki proszę umawiać się na indywidualne spotkanie.
Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk.
Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
Informuję, że podczas konsultacji udzielam rad i wskazówek, wyjaśniam, wyrażam opinie.
Podczas konsultacji nie prowadzę indywidualnego nauczania.

© IGiGP UJ "2021"