Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr hab. Anna Michno, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.34

Phone +48/12-664-5271

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-02-28.

Konsultacje:
Terminy konsultacji w sem. letnim 2019/2020:
poniedziałek, godz. 10.00-12.00
środa, godz. 10.00-12.00

Pokój 2.34, II piętro
Kontakt mailowy: anna.michno@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:
1. Holoceńska ewolucja dolin rzecznych w obszarach wyżynnych i pogórskich.
2. Wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na ewolucję różnej wielkości dolin rzecznych.
3. Uwarunkowania lokalne rozwoju dolin.
4. Sedymentologiczny zapis ewolucji rzeźby.
5. Terenowe i laboratoryjne metody badań osadów czwartorzędowych.
6. Współczesne procesy morfogenetyczne w różnych strefach klimatycznych.
Obszary realizacji badań: Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska, Karpaty Zewnętrzne, Podhale, Tatry, S Maroko

© IGiGP UJ "2020"