[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Inauguracja sezonu leżakowego 2018 przed budynkiem IGiGP

Logo galerii

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 2018

Logo galerii

Promocje magisterskie 2017

Logo galerii

#geograf_UJ

Logo galerii

Wycieczka Instytutowa 2016

Logo galerii

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 2016

Logo galerii

Dzień Geografa 2016

Logo galerii

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Wincentego Pola dla dr Jarosława Działka

Logo galerii

Geografia podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2015

Logo galerii

Spotkanie z autorami monografii Środowisko przyrodnicze Krakowa.

Logo galerii

Uroczyste odnowienie doktoratów Profesorów: Ryszarda Gradzińskiego, Adama Jelonka i Bronisława Kortusa

Logo galerii

Otwarcie wystawy w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego "Rozwój myśli geograficznej w Polsce"

Logo galerii

Przemarsz w togach na 650-lecie UJ

Logo galerii

Dzień Geografa 2014

Logo galerii

Spotkanie z autorami monografii Środowisko przyrodnicze Krakowa.

Logo galerii

Wręczenie tytułu Doctora Honoris Causa Profesorom: Antoniemu Jackowskiemu i Stanisławowi Liszewskiemu

Logo galerii

Seminarium pt. Ochrona i zagospodarowanie źródeł północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Logo galerii

Seminarium pt. Ochrona i zagospodarowanie źródeł południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Logo galerii

Światowy Dzień Wody w IGiGP

Logo galerii

Promocje magisterskie 2012

Logo galerii

Tatrzańskie warsztaty hydrologiczne

Logo galerii

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Wincentego Pola

Logo galerii

Sesja naukowa "Do końca wierny Polsce i Geografii. W 70. rocznicę śmierci Wiktora Rudolfa Ormickiego"

Logo galerii

Seminarium "Źródła - pomniki oprzyrody nieożywionej Ziemi Miechowskiej"

Logo galerii

Geografia na Festiwalu Nauki 2011

Logo galerii

Sesja poświęcona pamięci Pani Profesor Ireny Dynowskiej

Logo galerii

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami IGiGP UJ

Logo galerii

Opłatek wigilijny 2009

Logo galerii

Konferencja PAMIĘTAMY...geografia polska w latach II wojny światowej

Logo galerii

Kopie zabytkowych map ściennych w salach dydaktycznych

Logo galerii

Spotkanie z okazji wydania książki "Historia geografii polskiej"

Logo galerii

Mapy na ścianach korytarzy IGiGP

Logo galerii

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami IGiGP UJ

Logo galerii

Advances in weather and circulation type classifications & applications

Logo galerii

Spotkanie Pracowników IGiGP UJ na Stacji Naukowej w Gaiku-Brzezowej

Logo galerii

Międzynarodowa konferencja naukowa ERB2008

Logo galerii

Konferencja Naukowa "Wody na obszarach chronionych"

Logo galerii

Geografia na Festiwalu Nauki 2008

Logo galerii

Plastyczne modele rzeźby

Logo galerii

Opłatek wigilijny 2007

Logo galerii

Wręczenie Atlasu Otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ

Logo galerii

Potrójny jubileusz w Zakładzie Klimatologii

Logo galerii

Geografia na Festiwalu Nauki 2007

Logo galerii

Tablice pamiątkowe w IGiGP UJ

Logo galerii

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Logo galerii

Opłatek wigilijny 2006

Logo galerii

Konferencja naukowa Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca

Logo galerii

Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki

Logo galerii

Warsztaty hydrologii krasowej

Logo galerii

Spotkanie z Panią Profesor Barbarą Obrębską-Starkel

Logo galerii

Geografia na Festiwalu Nauki 2006

Logo galerii

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Logo galerii

Uroczysta sesja z okazji jubileuszu Profesora Antoniego Jackowskiego

Logo galerii

Konferencja naukowa "Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych"

Logo galerii

Sesja naukowa "Czarnohora w badaniach młodych przyrodników"

Logo galerii

I Forum Geografów Polskich

Logo galerii

Zebranie naukowe IGiGP UJ - koncepcja pracy doktorskiej

Logo galerii

Opłatek wigilijny 2003

Logo galerii

Wmurowanie kamienia węgielnego

Logo galerii

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-21

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional