Flaga switch to english version

 

Redakcja

Komitet redakcyjny

Kazimierz Krzemień

Tadeusz Nied¼wied¼

Roman Soja

Milos Stankoviansky

Janina Trepińska

Redaktor serii

Wojciech Che³micki

Sekretarz redakcji

Maria Ba¶cik

Folia Geographica, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gosopdarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Valid HTML 4.01 Transitional