Flaga switch to english version

 

Folia Geographica

Okładka

Folia Geographica, series Geographica-Physica jest rocznikiem wydawanym od 1967 r. przez Komisję Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie. Od 2007 r. - współwydawcą jest Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problematyka czasopisma obejmuje zagadnienia szeroko rozumianej geografii fizycznej (geomorfologia, hydrologia, meteorologia i klimatologia, geoekologia, ochrona środowiska).
Od 2008 r. czasopismo ukazywało się w języku angielskim.
Od 2010 r. czasopismo nie ukazuje się.

Folia Geographica, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gosopdarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Valid HTML 4.01 Transitional