Flaga switch to english version

 
Poprzedni tom  Następny tom

Numer XXXI-XXXII (31-32)

Wybrane zagadnienia klimatologii Polski południowej  

 

Tadeusz Niedźwiedź, Robert Twardosz 

Wpływ cyrkulacji atmosfery na występowanie opadów dobowych wyższych lub równych 10 mm w Krakowie.

Niedźwiedź T., Twardosz R., 2000-2001, Wpływ cyrkulacji atmosfery na występowanie opadów dobowych wyższych lub równych 10 mm w Krakowie. , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Zuzanna Bielec 

Wieloletnia zmienność występowania burz w dorzeczu górnej Wisły w latach 1949-1998.

Bielec Z., 2000-2001, Wieloletnia zmienność występowania burz w dorzeczu górnej Wisły w latach 1949-1998. , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Barbara Obrębska-Starklowa, Alicja Grzyborowska 

Symptomy współczesnego przekształcania ekoklimatu grądu pogórskiego Tilio-Carpinetum w Gaiku-Brzezowej.

Obrębska-Starklowa B., Grzyborowska A., 2000-2001, Symptomy współczesnego przekształcania ekoklimatu grądu pogórskiego Tilio-Carpinetum w Gaiku-Brzezowej. , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Dorota Matuszko 

Porównanie stosunków nefologicznych w Krakowie i Pradze.

Matuszko D., 2000-2001, Porównanie stosunków nefologicznych w Krakowie i Pradze. , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Jacek Olejniczak 

Sezonowe zróżnicowanie dobowego przebiegu temperatury powietrza w obszarze miejskim i wiejskim na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej

Olejniczak J., 2000-2001, Sezonowe zróżnicowanie dobowego przebiegu temperatury powietrza w obszarze miejskim i wiejskim na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Monika Pajek 

Charakterystyka pokrywy śnieżnej w obszarze miejskim i wiejskim na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej.

Pajek M., 2000-2001, Charakterystyka pokrywy śnieżnej w obszarze miejskim i wiejskim na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej. , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Małgorzata Falarz 

Zmienność wieloletnia występowania pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach.

Falarz M., 2000-2001, Zmienność wieloletnia występowania pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach. , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Piotr Lewik 

Zastosowanie taksonomii numerycznej do wyznaczania termicznych pór roku na przykładzie południowej Polski.

Lewik P., 2000-2001, Zastosowanie taksonomii numerycznej do wyznaczania termicznych pór roku na przykładzie południowej Polski. , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Janina Lewińska 

Wiatry halne w Polsce. Przegląd literatury i ocena wyników.

Lewińska J., 2000-2001, Wiatry halne w Polsce. Przegląd literatury i ocena wyników. , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Olaf Kühne 

Air pollution changes in connection with the process of transformation in Poland.

Kühne O., 2000-2001, Air pollution changes in connection with the process of transformation in Poland. , Folia Geographica ser. Geographica-Physica, vol. XXXI-XXXII (31-32).

 

Poprzedni tom  Następny tom

Folia Geographica, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gosopdarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Valid HTML 4.01 Transitional