[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ankiety

Ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Na Uniwersytecie Jagiellońskim po raz kolejny uruchomiony został system oceny zajęć dydaktycznych przez studentów oraz system oceny pracy sekretariatów. Opinie służa poprawie jakości nauczania na naszej Uczelni. Stanowią one bezcenną informację dla wykładowców ułatwiając im doskonalenie prowadzonych kursów. Ankiety są także jednym z elementów uwzględnianych w całościowej ocenie pracownika przez komisje uczelniane.

Ankiety zbierane są za pośrednictwem platformy Pegaz w USOS. Poza odpowiedzią na kilkanaście zamkniętych pytań dotyczących sposobu prowadzenia zajęć i zaliczenia przedmiotu, każdy wypełniający ankietę ma możliwość wskazać w oknie komentarza największe pozytywne strony i mankamenty ocenianego kursu.

Wyniki sondażu ankietowego i komentarze studentów są anonimowo przekazywane bezpośrednio każdemu pracownikowi (w części odnoszącej się do jego zajęć) a przez pełnomocnika ds. ankiet dziekanowi/dyrekcji instytutu.

Ankiety oceny zajęć dydaktycznych są anonimowe, -system nie przyporządkowuje udzielonych odpowiedzi do kodu identyfikacyjnego studenta w USOSweb. Rejestrowany jest natomiast sam fakt uczestnictwa studenta w akcji ankietowej. Wśród osób, które wzięły udział w akcji ankietowej rozlosowanych zostanie 100 bonów książkowych po 200zł oraz 100 ulgowych biletów miesięcznych na wszystkie linie MPK w Krakowie. Nagrody będa rozdzielone proporcjonalnie do liczby wypełnionych ankiet w obrębie poszczególnych instytutów na Uniwersytecie.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-26

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional